sasiriya.com
เข้าสู่เรือนพญานาค :: สนทนาธรรมง่าย ๆ สไตล์ศศิริยะ

รวมเรื่องราวเร้นลับ เล่าสู่กันฟัง...จากชีวิตจริง
และเรื่องจาก
เด็กอภิญญา อายุ 13
ที่อาจทำให้ทุกท่าน ไม่สามารถหลงลืม
ความหมายของคำว่า " กฏแห่งกรรม "
ไปตราบนานเท่านาน

ปาฏิหาริย์ แรงบุญ-แรงกรรม ธรรมะสบาย ๆ ไสตล์ศศิริยะ

หากคุณเชื่อว่า.....

- พระพุทธเจ้า...
- ปาฏิหาริย์...
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์...
- เรื่องเร้นลับ...
- แรงบุญแรงกรรม...
- ชาติภพ การเวียนว่ายตายเกิด...
- กฏแห่งกรรม...

ทุกสิ่ง....มีจริง

หนังสือเล่มนี้ ก็เหมาะสำหรับคุณและคนที่คุณรัก.....
และคุณจะได้รู้ว่า....พญานาค....น่าจะมีจริงหรือไม่....
เด็กอภิญญา อายุ 13.....มีที่มา...และสามารถติดต่อกับ
พญานาคได้อย่างไร....เพราะเหตุใด.....
.

 

 

โดย....ศศิริยะ

จัดทำโดย....อชิรญาณ์กรุ๊ป สำหรับหนังสือ ปาฏิหาริย์ แรงบุญ-แรงกรรม ใครว่าไม่มีจริง

จัดทำโดย....ปราชญ์สำนักพิมพ์ สำหรับหนังสือ ธรรมะสบาย ๆ สไตล์ศศิริยะ


เข้าสู่เรือนพญานาค


ในโลกธรรมแห่งความเป็นจริง ไม่มีคำว่าบังเอิญ ทุกเรื่องราวล้วนมีเหตุมีผล ก่อชาติสร้างภพ เวียนว่ายในสังสารวัฏไม่จบสิ้น

ท่านสามารถสมัครสมาชิกเข้าสู่เรือนพญานาคเพื่อสนทนาธรรมกับคุณศศิริยะ และอ่านสาระธรรมตลอดจนข่าวสารข้อมูลภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ ที่นี่

สมัครสมาชิกเรือนพญานาค